Volume 13, Issue 2, July 2022

Table of Contents

Articles

Prabhu Dayal Meena , Jameel Akhtar, Bharat Raj Meena , Samridhi Mehta , Kumari Monika, Govind Singh Saharan , Naresh Mehta
PDF
65-89
Tetsuya Kitanishi, Gento Tsuji and Nakao Kubo
PDF
90-93
Raju Ram Choudhary*, Ram Avtar, Pawan Kumar, Manjeet Singh and Mahavir Bishnoi
PDF
94-99
Kartar Singh, Jameel Akhtar , Neelam Shekhawat, Vijay Singh Meena, Ashish Gupta, Bharat Raj Meena, Rashmi Yadav, Veena Gupta
PDF
100-104
Meena Choudhary , RS Jat, RL Choudhary and HV Singh
PDF
105-111
Sandeep Singh, Vijay Kumar, SK Singh and Vijay Daneva
PDF
112-118
Tamali Sinha and Narayan C Talukdar
PDF
119-129
Tejinder Singh , Virender Sardana, Kulvir Singh and Pushp Sharma
PDF
130-135
Zafar Ali and SK Rai
PDF
136-142
Sarita, Anita Kumari , Ram Avtar , Babita Rani , Vinod Goyal and Pooja Ahlawat
PDF
143-52
Kamaldeep Kaur, Santosh Kumar and Vivek Bhagat
PDF
153-157
Hemant Kumar, Sumer Singh and Amit Yadav
PDF
158-162
Jitendra Sharma, Shashi Kant Goyal and Shailesh Godika
PDF
163-166
Preeti Devatwal , Jagdish Choudhary, and Sharvan Kumar Yadav
PDF
167-170