Volume 14, Issue 1, January 2023

Table of Contents

Articles

Rakshit Bhagat , Mahender Singh , BC S and Gurinder Singh
PDF
1-10
RL Choudhary, RS Jat, HV Singh, ML Dotaniya, MK Meena, VD Meena and PK Rai
PDF
11-19
G Kumawat , ML Jakhar, V Singh, DK Gothwal and J Singh
PDF
20-26
Brijesh Kumar Chaudhary, Rajesh Kumar Shiv Poojan Yadav and Harsita Nayak
PDF
27-32
RV Waghmode, SS Pinjari, NA Meshram and DN Jagtap
PDF
33-37
Surendra Kumar, Rahul Bhardwaj, SJ Jhambhulkar , Archna Rai , Ramesh , Vikas Khandelwal and Manish Kumar
PDF
38-43
Jyoti, S Yadav, MK Jat and SS Yadav
PDF
44-51
Ram Babu Raman and SP Sinhamahapatra
PDF
52-58
Simranpreet Kaur, Ravindra Kumar Meenakshi Sharma, Vijay Singh and Saurabh Gupta
PDF
59-67
RR Choudhary, R Avtar M Singh and M Bishnoi
PDF
68-72
Aradhana Phukan R Das, RN Sarma and PK Barua
PDF
73-77
Shivam Raina, SK Rai Bupesh Kumar, Ashish Sheera, Radheshyam Kumawat
PDF
78-84
Ravinder Kaur, Mandeep Singh and Ashok Kumar Garg
PDF
85-88
Swati Dash and Anil Shukla
PDF
89-92
Matlooba Naseem, Chanda Kushwaha Abhijeet Ghatak, JN Srivastava, Chandan Kishore and Saurabh Bharti
PDF
93-98
RL Choudhary, RS Jat, HV Singh, MK Meena, VD Meena and PK Rai
PDF
11-19