Volume 9, Issue 2, July 2018

Table of Contents

Articles

Rafiqul Islam, HMM Tariq Hossain Md Fazlul Karim and Md Nazmul Haque
PDF
84-95
Mahesh C Meena and KP Patel
PDF
96-103
Ram C Yadav, Dhiraj Singh, Asha Rani Ajit Singh Rathi, Rajesh Arya, Rajinder Singh, Neelam R Yadav, Amit Singh and Ramavtar
PDF
104-113
Loveleen Kaur, Virender Sardana and Pushp Sharma
PDF
114-121
Gajra Garg, Sunita and Vinay Sharma
PDF
122-131
S Thanmichon, Zaffar Ullah and PK Baruah
PDF
132-138
Bhagirath Ram, Priyamedha, HS Meena, Arun Kumar, BK Singh, Reema Rani, Anil Kumar, KH Singh and PK Rai
PDF
139-145
Priyamedha, ZA Haider, Arun Kumar, Bhagirath Ram, Arun Kumar, VV Singh and PK Rai
PDF
146-150
Sneha Adhikari, Sanjana Pathak, Deepak Joshi, Usha Pant, AK Singh and Ram Bhajan
PDF
151-154
Shitole Ajit Mohanrao and Vedna Kumari
PDF
155-163
Raj Kumar and H Prashanth Babu
PDF
164-167
Vinod Kumar, Abhinav Kumar, AK Sharma, PD Meena and PK Rai
PDF
168-175
ML Meena and Aishwarya Dudi
PDF
176-181
Gulwaiz Akhter and Tabreiz Ahmad Khan
PDF
182-184